Årets gang i barnehagen


August

Bli kjent med barnehagen, oppstart og foreldremøte.


September

Brannvernuke med brannøvelse og forebyggende arbeid med Eldar og Vanja


Oktober

Høsttema i barnehagen. Trygg Trafikk med Tarkus. Refleksøvelse

NOVEMBER

Senhøst i barnehagen. 

DESEMBER

Tema er jul og juleforberedelser. Vi trekker kalender hver dag.JANUAR

- Tema: Eventyr -


FEBRUAR

Tema: vinter, vennskap og karneval. Karneval. Samefolkets dag 6.februar


MARS


- Tema Påske - Påskelunch - Vi lager påskepynt


APRIL

- Tema: Vår og farger - Fargedager - Foreldresamtaler


MAI

Tema: Vår, blomster og 17.mai - 17. mai forberedelser  - Rosarussaktiviteter for de eldste i bhg - Vi sår frø i potter


JUNI

-Tema: Sommer

-Vi leker med vann