Årets gang i barnehagen


August

Bli kjent med barnehagen, oppstart og foreldremøte.


September

Bli kjent i nærmiljøet. Turer i skogen. Foreldresamtaler Brannvernuke med brannøvelse og forebyggende arbeid med Eldar og Vanja


Oktober

Høsttema i barnehagen. Trygg Trafikk med Tarkus. Refleksøvelse

NOVEMBER

Senhøst i barnehagen. Turdag med varm mat på vinterplassen.

DESEMBER

Tema er jul og juleforberedelser. Vi trekker kalender hver dag.

Luciamorgen i barnehagen

JANUAR

- Tema: Eventyr - Vi lager eventyrslott og serverer eventyrkaffe til foreldrene


FEBRUAR

Tema: vinter, vennskap og karneval. Karneval. Samefolkets dag 6.februar


MARS


- Tema Påske - Påskelunch - Vi lager påskepynt


APRIL

- Tema: Vår og farger - Fargedager - Foreldresamtaler


MAI

Tema: Vår, blomster og 17.mai - 17. mai forberedelser (Eventyrskogen) - Rosarussaktiviteter for de eldste i bhg - Vi sår frø i potter


JUNI

-Tema: Sommer

-Vi leker med vann