Parken barnehage ANS

Skysetveien 5 f
1481 Hagan

Om barnehagen:

Besøksadresse/ Postadresse:
Skysetveien 5 F
1481 Hagan

Telefon:
93296268

Mail:

post@barnepark.no

Organisasjonsnummer: 984256760

Kontonr 5081 08 16446

Betaling innen den 1.i hver mnd.


Se vedtekter her

Barnehagen drives av foreldrebetaling og med tilskudd fra staten .

Barnehageplassene er tildelt 0-6 åringer.

Åpningstider: 07.15 – 16.45. Barnet skal være levert innen kl 09.30.

Stengt juli, jul fra 23.desember, påske og inneklemte dager. I tillegg kommer 4 planleggingsdager som settes opp hver høst.