Tilvenning i Parken barnehage


Vi ønsker at barnet skal få trygge relasjoner til de voksne i barnehagen og oppleve gode rutiner og kjente fjes hver dag 


Ved oppstart er foreldrene til stede sammen med barnet i inntil fem dager.

Den første dagen bør være kort, kanskje bare en time eller to, og foreldrene skal være tilstede hele tiden. De har ansvar for barnet i lek, stell, påkledning og måltider. De påfølgende dagene vil vi gradvis overta noen av oppgavene, og foreldrene kan ta korte turer ut av barnehagen. De siste dagene overlates barnet til personalet og foreldrene kan ta lengre turer ut av lokalene.. Ved avskjed kan det være lurt at man ikke drar det ut mer enn nødvendig, men vinker «hadet» smiler og viser barnet at dette er greit. Man tar lengre og lengre turer ut og barnet føler seg trygg på at foreldrene kommer tilbake etter en stund. Det er ikke uvanlig at barna gråter når foreldrene går. Er du urolig, så vent en stund utenfor døren, det roer seg som regel i løpet av kort tid, og ring gjerne barnehagen for å høre hvordan det går. Barn er forskjellige og foreldrene kjenner sine barn best, derfor vil det være variasjoner i tilvenningen. Noen trenger kortere tid, og andre trenger noen dager ekstra. Dette er helt normalt og vi blir enige om hvilken løsning dere ønsker.

Det er viktig at barnet forstår at foreldrene kommer tilbake, og det er viktig at foreldrene viser barnet at de er trygge på personalet og at de føler at det er trygt og forlate barnet.


Kanskje bamse kan få være med i barnehagen de første dagene?

 

Dag 1

Oppmøte kl 09.30 Dere er tilstede hele tiden med barnet. Max en time første dagen.

Dag 2

Oppmøte kl 09.00 Dere er med en stund, men ta dere en tur ut og hent barnet rundt kl 11.00

Dag 3

Dere er med en kort stund og henter barnet etter formiddagsmaten, rundt kl 12.00

 

Oppstartsamtale med pedagogisk personale. Barnehagene i Nittedal har felles rutiner for oppstartsamtaler. En av de første dagene når man kan forlate barnet en stund vil vi gjerne gjennomføre denne samtalen.


 • De påfølgende dagene
  De neste dagene etter tilvenning er det viktig at de ikke blir hentet sist i barnehagen, da noen blir engstelige når de står igjen helt til slutt når alt er nytt og litt ukjent.
  Vi anbefaler å hente barnet rundt kl 15.00. Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

  Hvordan ta avskjed med barnet

  Ikke snik dere ut .Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå.
  Ikke blir for lenge, det kan være med å forlenge tilvenningsperioden ved å la barnet tro a du skal være i barnehagen.
  Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid.
  Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake.
  Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid.
  Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet.

  Når/ hvis barnet gråter når dere går

  Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen.
  At barnet gråter litt i begynnelsen er helt normalt Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss gjerne og hør hvordan det går